O kursie

Kurs składa się z artykułów, które zawierają tekst bogato ilustrowany zdjęciami i filmami. Artykuły mają część główną, obowiązkową dla zrozumienia tematu oraz część rozszerzającą zagadnienie (akty prawne, komentarze prawnicze, cytaty i opisy przypadków).

Zawsze można wrócić do odwiedzonego materiału, dodać własne notatki i znaczniki.

Wybierz wersję kursu dla siebie i natychmiast po zapłacie otrzymasz kod dostępu. Platforma szkoleniowa dostępna jest o każdej porze, z każdego urządzenia podłączonego do internetu.

Zagadnienia ochrony danych osobowych są dość rozległe. Kurs nie ograniczna się do aktów prawnych, ale zajmuje się szeroko pojętą kulturą bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwem systemów informatycznych.

W tekście kursu są osadzone elementy wspierające zapamiętanie: animacje, mini-testy i rozwijane sekcje

Aby wskazać istotne zagadnienia, w każdym module są krótkie testy służące powtórce materiału. Kurs kończy się obszernym testem zaliczeniowym. Każdy test można rozwiązywać wielokrotnie, aż do osiągnięcia satysfakcjonującego wyniku.

Spis treści stanowi tzw. mapę kursu - zawsze możesz sprawdzić, gdzie jesteś i ile masz do końca.

Po zaliczeniu kursu zostanie wystawiony certyfikat wraz z informacją o osiągniętym wyniku.

Kurs jest aktualizowany wraz ze zmieniającą się sytuacją prawną.

Zapoznaj się z wersją demonstracyjną kursu, która znajduje się na Rodo.cafe (wymaga założenia konta).

Możemy rozbudować kurs o materiały dedykowane konkretnemu administratorowi. Dzięki temu szkolony pracownik odniesie się do zagadnień praktycznych spotykanych we własnej firmie.

Ochrona danych osobowych

... dotyczy obecnie każdego.

Każdy przetwarza dane osobowe - na własny użytek lub na zlecenie pracodawcy. Każdy jest osobą, której dane są przetwarzane. Nie każdego jednak jednakowo dotyczą polska Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zwane krótko RODO. Niektórzy z nas - również jako osoby prywatne, ale gromadzące dane - przez RODO mogą być traktowani jako Administratorzy Danych. 

Konsekwencje niewiedzy mogą być niepomijalne.

Każda organizacja powinna przemyśleć i zbudować system ochrony danych, w szczególności danych osobowych.  Jest wiele obowiązków, które spoczywają na przetwarzających dane osobowe. Osoby, których dane przetwarzamy mają szereg praw a organ nadzorczy prawo do kontroli przetwarzania.

Kurs ten powstał z myślą o osobach przetwarzających dane osobowe (tych mniej i tych bardziej w proces organizacji ochrony danych zaangażowanych) oraz osobach odpowiedzialnych za to aby organizacja działała zgodnie z prawem.

Kurs jest dla Ciebie, jeśli...

 • Chcesz poznać temat ochrony danych osobowych;
 • Masz firmę, w której chcesz zbudować system ochrony danych;
 • Chcesz szkolić pracowników, którzy przetwarzają dane;

a ponadto:

 • Jesteś wzrokowcem - uczysz się czytając i rozwiązując proste testy.

Kurs nie będzie dla Ciebie, jeśli...

 • Chcesz tylko pobieżnie zorientować się w temacie;
 • Zależy Ci bardziej na zaświadczeniu niż na nauczeniu się;
 • Nie masz czasu na szkolenie.

i dodatkowo:

 • Jesteś słuchowcem i wolisz słuchać niż czytać;

 

Natychmiastowy dostęp

wybierz opcję dla siebie:

Espresso 75 zł

 • Wersja minimum
 • Kurs wyjaśnienia problematykę ochrony danych osobowych w zakresie koniecznym do pracy.
  • Wstęp
  • Organizacja szkolenia, o kursie, sens i znaczenie ochrony danych osobowych, akty prawne
  • Dane osobowe
  • Dane osobowe - rozumienie; szczególne kategorie danych; karalność - bardzo szczególna kategoria danych; przetwarzanie danych
  • Bezpieczeństwo informacji i danych
  • Bezpieczeństwo informacji i jego zagrożenia
  • Główni aktorzy RODO
  • My i Administrator Danych Osobowych; organ nadzorczy; kontrola organu nadzorczego; IOD
  • Zasady przetwarzania danych osobowych
  • ADO musi mieć zasady; ADO ma cel i ma to konsekwencje; ADO ma cel prawomocny - przesłanki legalizujące; ADO przetwarza bezpiecznie prawidłowe dane; ADO działa legalnie i transparentnie
  • Obowiązki ADO
  • Obowiązki ADO wobec siebie
  • Podmioty, którym powierzono dane do przetwarzania; jakość danych; rejestry Administratora (Danych Osobowych)
  • Obowiązki ADO wobec osoby, której dane są przetwarzane
  • Protokół dyplomatyczny; obowiązek informacyjny; obowiązek sprostowania; obowiązki ograniczające nasze prawa do przetwarzania
  • Odpowiedzialność za naruszenie RODO
  • Obszary odpowiedzialności; odpowiedzialność osoby upoważnionej do przetwarzania; odpowiedzialność karna
  • Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych
  • Bezpieczeństwo danych i dlaczego mnie to dotyczy; konta i hasła w systemie informatycznym; rozpoczynanie i zakańczanie pracy w systemie informatycznym; zasada ograniczonego zaufania; postępowanie w przypadku wystąpienia incydentu
  • Zaliczenie
  • Test zaliczeniowy z całego materiału.
 • Po ukończeniu pobierasz zaświadczenie
 • Kurs będzie dostępny przez 6 miesięcy.
 • - dla pracowników przetwarzających dane na zlecenie pracodawcy
 • - dla współpracowników firmy

Wybieram

Cappuccino 150 zł

 • Wersja podstawowa
 • Kurs zawiera poszerzone materiały wersji minimum + dodatkowy rozdział.
  • Wstęp
  • Organizacja szkolenia, O kursie, Sens i znaczenie ochrony danych osobowych, Akty prawne
  • Dane osobowe
  • dane osobowe - rozumienie; dane osobowe a zakres stosowania RODO; szczególne kategorie danych; karalność - bardzo szczególna kategoria danych; przetwarzanie danych
  • Bezpieczeństwo informacji i danych
  • Bezpieczeństwo informacji i jego zagrożenia
  • Główni aktorzy RODO
  • Administrator (danych osobowych); podmiot, którego dane są przetwarzane; organ nadzorczy; kontrola organu nadzorczego; IOD
  • Zasady przetwarzania danych osobowych
  • Porozmawiajmy o zasadach; ADO ma cel i ma to konsekwencje; ADO ma cel prawomocny - przesłanki legalizujące; ADO przetwarza bezpiecznie prawidłowe dane; ADO działa legalnie i transparentnie; ADO ma dowody
  • Prawa osoby, której dane są przetwarzane
  • Mam prawo wiedzieć; mam prawo decydować; mam prawo poprawiać; mam prawo do wsparcia; mam prawo do odszkodowania;
  • Obowiązki ADO
  • Ogólnie o obowiązkach ADO art 24 ust 1
  • Obowiązki ADO wobec siebie
  • Cele przetwarzania; podmioty, którym powierzono dane do przetwarzania; jakość danych; ochrona danych; rejestry administratora (danych osobowych)
  • Obowiązki ADO wobec osoby, której dane są przetwarzane
  • Protokół dyplomatyczny; obowiązek informacyjny; obowiązek udostępniania danych; obowiązek sprostowania; obowiązki ograniczające nasze prawa do przetwarzania; obowiązek eksportu i importu danych do formatu interoperacyjnego; obowiązek powiadamiania
  • Odpowiedzialność za naruszenie RODO
  • Obszary odpowiedzialności; Odpowiedzialność osoby upoważnionej do przetwarzania; Odpowiedzialność karna
  • Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych
  • Bezpieczeństwo danych i dlaczego mnie to dotyczy; konta i hasła w systemie informatycznym; obszary bezpieczeństwa; rozpoczynanie i zakańczanie pracy w systemie informatycznym; zasada ograniczonego zaufania; kopie zapasowe; postępowanie w przypadku wystąpienia incydentu;
  • Zaliczenie
  • Test zaliczeniowy z całego materiału.
 • Po ukończeniu pobierasz zaświadczenie
 • Kurs będzie dostępny przez 6 miesięcy.
 • - dla kierowników jednostek, w których przetwarzanie danych osobowych jest znaczącą składową działalności
 • - dla pracowników zaangażowanych w ochronę danych osobowych

Wybieram

Lungo250 zł

 • Wersja pełna
 • Zakres podstawowy + poszerzony materiał w modułach + 2 dodatkowe rozdziały.
  • Wstęp
  • Organizacja szkolenia, o kursie, sens i znaczenie ochrony danych osobowych, akty prawne
  • Dane osobowe
  • Klęska zdrowego rozsądku;  dane osobowe w rozumieniu prawnym; istotne niuanse związane z definicją; dane osobowe a zakres stosowania RODO; dane nie tylko osobowe a informacja; szczególne kategorie danych; karalność - bardzo szczególna kategoria danych; przetwarzanie danych
  • Bezpieczeństwo informacji i danych
  • Bezpieczeństwo; kultura bezpieczeństwa; bezpieczeństwo informacji i jego zagrożenia; jak zabezpieczyć dane?
  • Główni aktorzy RODO
  • Administrator (danych osobowych); podmiot, którego dane są przetwarzane; organ nadzorczy; kontrola organu nadzorczego; IOD
  • Zasady przetwarzania danych osobowych
  • Porozmawiajmy o zasadach; ADO ma cel i ma to konsekwencje; ADO ma cel prawomocny - przesłanki legalizujące; ADO przetwarza bezpiecznie prawidłowe dane; ADO działa legalnie i transparentnie; ADO ma dowody
  • Prawa osoby, której dane są przetwarzane
  • Mam prawo wiedzieć; mam prawo decydować; mam prawo poprawiać; mam prawo do wsparcia; mam prawo do odszkodowania;
  • Obowiązki ADO
  • Ogólnie o obowiązkach ADO art 24 ust 1
  • Obowiązki ADO wobec siebie
  • Ustanowienie procesu zarządzania ochroną danych osobowych; IOD; cele przetwarzania; współadministratorzy; przedstawiciel; podmioty, którym powierzono dane do przetwarzania; upoważnienia; jakość danych; ochrona danych; rejestry administratora (danych osobowych);
  • Obowiązki ADO wobec osoby, której dane są przetwarzane
  • Ocena skutków; protokół dyplomatyczny; obowiązek informacyjny; obowiązek udostępniania danych; obowiązek sprostowania; obowiązki ograniczające nasze prawa do przetwarzania; obowiązek eksportu i importu danych do formatu interoperacyjnego; obowiązek powiadamiania;
  • Obowiązki ADO wobec organu nadzorczego
  • Pozyskanie pozwolenia na przetwarzanie; uprzednie konsultacje oceny skutków; zgłoszenie naruszenia; rejestr czynności przetwarzania; rejestr wszystkich kategorii przetwarzania;
  • Odpowiedzialność za naruszenie RODO
  • Obszary odpowiedzialności; odpowiedzialność administratora (danych osobowych; odpowiedzialność osoby upoważnionej do przetwarzania; odpowiedzialność karna
  • Pojęcia szczegółowe
  • Anonimizacja; inspektor ochrony danych; kodeksy postępowania i certyfikacja; kontrola organu nadzorczego; powierzenie danych do przetwarzania profilowanie; przekazywanie danych do państw trzecich; pseudonimizacja; szyfrowanie; treści użytkownika; zbiór danych; zgoda na przetwarzanie
  • Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych
  • Bezpieczeństwo danych i dlaczego mnie to dotyczy; konta i hasła w systemie informatycznym; obszary bezpieczeństwa; rozpoczynanie i zakańczanie pracy w systemie informatycznym; zasada ograniczonego zaufania; kopie zapasowe; postępowanie w przypadku wystąpienia incydentu
  • Zaliczenie
  • Test zaliczeniowy z całego materiału.
 • Po ukończeniu pobierasz zaświadczenie
 • Kurs będzie dostępny przez 12 miesięcy.
 • - dla właścicieli kierownictwa firm
 • - dla zajmujących się organizacją systemu ochrony danych, pracowników działu bezpieczeństwa, audytorów, kontrolerów wewnętrznych, inspektorów ochrony danych

Wybieram

Panel ADO + Lungo 990 zł

 • Wersja pełna + Panel ADO
 • Kurs + roczna licencja na Panel ADO - system wspierający organizację ochrony danych osobowych.
 • Strona Panelu ADO
 • Kurs będzie dostępny przez 12 miesięcy.
 • - dla małych i średnich firm
 • - dla kancelarii prawnych
 • - dla stowarzyszeń i fundacji
 • - dla innych wdrażających RODO

Wybieram

...lub zamów szkolenie dopasowane do Twojej firmy

Jeżeli chcesz, aby Twoi pracownicy ukończyli kurs omawiający zasady przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie - skontaktuj się z nami! Zmodyfikujemy kurs według Twoich wytycznych:

 • Dopasujemy zakres kursu, włączając firmowe polityki, instrukcje i inne dokumenty.
 • Dopasujemy zaświadczenie, aby na wydruku znajdowały się Twoje dane, a nawet dodamy inne dokumenty jak oświadczenie pracownika.

Zapytaj

Zobacz program kursu (wersja pełna):

Wstęp

We wstępie znajdują się informacje o organizacji szkolenia, a następnie na temat sensu i znaczenia ochrony danych osobowych. Ponadto znajdziesz tu tu bazę aktów prawnych z odniesieniami do źródeł.

Moduł zawiera ilustrowane artykuły z krótkimi filmami

Rozdział 1: dane osobowe

Pierwszy rozdział mówi o pojęciu danych osobowych, definicji i jej istotnych niuansów. Wyjaśnia również zagadnienie danych osobowych szczególnych kategorii. Rozważamy też pojęcie przetwarzania danych.

Moduł zawiera ilustrowane artykuły z krótkimi filmami, krótkie testy modułowe.

Rozdział 2: bezpieczeństwo informacji i danych

Tu opowiadamy o bezpieczeństwie danych i zagrożeniach dla niego. Pojawia się tu pojęcie kultury bezpieczeństwa informacji i zagadnienia budowania jej w organizacji.

Moduł zawiera ilustrowane artykuły z krótkimi filmami, krótki test modułowy.

Rozdział 3: Główni aktorzy RODO

Aktorzy, czyli osoby lub podmioty, do których RODO się odnosi, którym gwarantuje prawa, przynosi obowiązki oraz daje uprawnienia nadzorcze.

Moduł zawiera ilustrowane artykuły z mini-testami, krótki test modułowy.

Rozdział 4: Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych wymaga, aby istniał po temu cel, aby dane były prawidłowe a osoba, której dane są przetwarzane, była tego świadoma. Rozdział analizuje te zagadnienia.

Moduł zawiera ilustrowane artykuły z mini-testami i krótkimi filmami, krótki test modułowy.

Rozdział 5: Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo o tym wiedzieć, decydować i poprawiać. Ponadto może się sprzeciwiać ich przetwarzaniu i żadać odszkodowania. Rozdział szczegółowo omawia prawa osób - czyli nasze.

Moduł zawiera ilustrowane artykuły z mini-testami i krótkimi filmami, krótki test modułowy.

Rozdział 6: Obowiązki ADO

Administrator musi się przygotować do przetwarzania danych; ma liczne obowiązki wobec osób, których dane są przetwarzane oraz organów nadzorczych. Rozdział szósty wprowadza w te zagadnienia.

Moduł zawiera ilustrowane artykuły z mini-testami i krótkimi filmami, krótki test modułowy.

Rozdział 7: Obowiązki ADO wobec siebie

Rozdział omawia obowiązki Administratora, w tym ustanowienie procesu zarządzania ochroną danych osobowych, powołanie IOD, współadministrowanie i powierzanie danych.

Moduł zawiera ilustrowane artykuły z mini-testami i krótkimi filmami, krótke testy modułowe.

Rozdział 8: Obowiązki ADO wobej osoby, której dane są przetwarzane

Obowiązki Administratora wobec osoby, której dane przetwarza to m.in. informowanie, udostępnianie danych, umożliwienie przenoszenia. Kiedy należy wykonać ocenę skutków i jakiego narzędzia można użyć.

Moduł zawiera ilustrowane artykuły z mini-testami i krótkimi filmami, test modułowy.

Rozdział 9: Obowiązki ADO wobec organu nadzorczego

Rozdział omawia obowiązki wobec organu nadzorczego, w tym rejestry, jakich prowadzenie jest wg RODO obowiązkowe.

Moduł zawiera ilustrowane artykuły z mini-testami i krótkimi filmami, test modułowy (dostępne w wersji rozszerzonej)

Rozdział 10: Odpopwiedzialność za naruszenie RODO

Rozdział omawia obszary odpowiedzialności: odpowiedzialność Administratora (Danych Osobowych), osób upoważnionych do przetwarzania i odpowiedzialność karną wprowadzoną przez ustawę lokalizującą RODO.

Moduł zawiera ilustrowane artykuły z mini-testami i krótkimi filmami, test modułowy.

Rozdział 11: Pojęcia szczegółowe

Anonimizacja. Inspektor Ochrony Danych. Kodeksy postępowania i certyfikacja. Kontrola organu nadzorczego. Powierzenie danych do przetwarzania. Profilowanie. Przekazywanie danych do państw trzecich. Pseudonimizacja. Szyfrowanie. Treści użytkownika. Zbiór danych. Zgoda na przetwarzanie

Moduł zawiera ilustrowane artykuły, test modułowy (dostępne w wersji rozszerzonej).

Rozdział 12: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych

Rozdział wprowadza w zagadnienia bezpieczeństwa danych. Omawia konta i hasła w systemie informatycznym, obszary bezpieczeństwa, rozpoczynanie i zakańczanie pracy oraz postępowanie w przypadku wystąpienia incydentu.

Moduł zawiera ilustrowane artykuły z mini-testami i krótkimi filmami, testy modułowe.

Epilog: test zaliczeniowy

Znajdziesz tu test zaliczeniowy. Po zaliczeniu testu można pobrać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Moduł zawiera artykuły, test zaliczeniowy, certyfikat ukończenia kursu.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń: 784-03-03-03 lub skorzystaj z formularza:
Kurs
do góry